021-71053158    Info@shayashimi.com

درباره آزمون مهارت

شرکت در آزمون­های مهارت عالی­ترین رویکرد به منظور حصول اطمینان از کیفیت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه­ها و ارتقاء سطح کیفی و فنی آن­ها به شمار می­رود. آزمون مهارت، با ارزیابی عملکرد آزمایشگاه در قالب یک مقایسه بین آزمایشگاهی به مدیران کیفیت این امکان را می­دهد تا آزمایشگاه تحت نظارت خود را ارزیابی و پایش کرده و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی لازم را جهت رفع مشکلات و خطاهای بروز کرده به کارگیرند. همچنین شرکت در آزمون مهارت موجب افزایش اعتبار آزمایشگاه نزد ذینفعان و نهادهای اعتباردهی می­گردد. در راستای تحقق این اهداف شرکت شایا شیمی شریف مستقر در مرکز رشد فناوری­های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف با اتکا به توانمندی متخصصان و صاحبنظران حوزه کیفیت آزمایشگاهی و همچنین بهره مندی از زیرساخت­های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه صنعتی شریف اقدام به طراحی و برگزاری آزمون­های مهارت مطابق با الزامات استاندارد  ISO/IEC 17043 و رعایت کامل اصل محرمانگی در حوزه­‌های متالوژی، پلیمر و آنالیز دستگاهی می‌نماید.

لطفاً سوالات خود را از من بپرسید

پشتیبانی واتس آپ
Close and go back to page